shopup.com
รับซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน รับซื้อโน๊ตบุ๊คสำนักงาน จำนวน 20 เครื่องขึ้นไป
ราคา 0.00 บาท

05 มกราคม 2566

ผู้ชม 3188 ผู้ชม

รับซื้อคอมพิวเตอร์ รับซื้อโน๊ตบุ๊ค มือสอง เก่า เสีย (ขั้นต่ำ 20 เครื่องขึ้นไป)  

 

รับซื้อคอมพิวเตอร์ - รับประมูลคอมพิวเตอร์ จากบริษัท สำนักงาน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ที่ต้องการ ขายทอดตลาด รับซื้อในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม (กรณีต่างจังหวัดต้องมีจำนวนมากๆ)

 

รับซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน รับซื้อโน๊ตบุ๊คสำนักงาน รับซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รับซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับซื้ออุปกรณ์ไอที 

 

กรุณาแจ้งข้อมูลรายการสินค้า รูปภาพสินค้า และส่งอีเมล์ติดต่อมาที่ E-Mail : tukcomputer@gmail.com
โดยแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
- ชื่อบริษัท, ชื่อผู้ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, แผนที่

- รายการ ยี่ห้อ, รุ่น, สเปก CPU / HDD / RAM, สภาพอุปกรณ์ ดี/เสีย, จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการเสนอขาย รูปภาพ


บริษัท ทียูเค อีเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ รีไซเคิ้ล จำกัด
41/6 หมู่ 8 ถนน 345 อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 

ติดต่อ ชวลิต โทร. 099-146-4997

http://www.tukbuycomputer.com

E-Mail : tukcomputer@gmail.com

Engine by shopup.com